History


'Beestman heeft een rijke historie en dat zie je terug aan ieder plekje in het huis'

Scholten waren rijke boeren die, als een soort rentmeester, een gebied beheerden voor de eigenlijke eigenaar van de grond. Deze eigenaren waren rijke adellijke (Hof van Gelre) of kerkelijke (Bisschop van Munster) instellingen die zelf ergens anders resideerden. Dit systeem noemen we het hofstelsel. Omdat het gebied rondom Winterswijk erg afgelegen lag, bemoeiden de eigenaren van de grond en de overheid zich hier echter niet met de gang van zaken. De scholten konden zich hierdoor gaan profileren als officiële eigenaren van de grond, wat ze dus feitelijk niet waren. Uiteindelijk wisten zij in een juridische strijd met de overheid aan het begin van de negentiende eeuw, zelfs officieel eigenaar te worden van het onroerend goed dat zij eeuwen lang beheerden.